VERKENNING TECHNOLOGISCHE INNOVATIES IN DE LEEFOMGEVING

JANUARI 20151

INTENSIEVERE WISSELWERKING TUSSEN TECHNOLOGIE EN SAMENLEVING

2

VERSNELLING VAN TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN

3

EFFECTEN VAN DOORBRAAKTECHNOLOGIEËN OP DE LEEFOMGEVING

PIJL-ORANJE

4

BELANG VAN NETWERKEN NEEMT TOE

PIJL-ORANJE

5

INNOVATIES EN WAARDENDEBAT STEEDS STERKER VERBONDEN

PIJL-ROZE

6

VERSNELLING EN COMPLEXITEIT STELLEN ADAPTIEF VERMOGEN OP DE PROEF

PIJL-ROZE

7

URGENTE BELEIDSVRAGEN

PIJL

Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) is het strategische adviescollege voor regering en parlement op het brede domein van duurzame ontwikkeling van de leefomgeving en infrastructuur. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over langetermijnvraagstukken. Met een integrale benadering en advisering op strategisch niveau wil de raad bijdragen aan de verdieping en verbreding van het politiek en maatschappelijk debat en aan de kwaliteit van de besluitvorming.
Samenstelling Rli
Mr. H.M. (Henry) Meijdam, voorzitter
A.M.A. (Agnes) van Ardenne-van der Hoeven
Ir. M. (Marjolein) Demmers MBA
E.H. (Eelco) Dykstra, MD
L.J.P.M. (Léon) Frissen
Ir. J.J. (Jan Jaap) de Graeff
Prof. dr. P. (Pieter) Hooimeijer
Prof. mr. N.S.J. (Niels) Koeman
Ir. M. E. (Marike) van Lier Lels
Prof. dr. ir. G. (Gerrit) Meester
Ir. A.G. (Annemieke) Nijhof MBA
Prof. dr. W.A.J. (Wouter) Vanstiphout
Algemeen secretaris
Dr. R. (Ron) Hillebrand
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
Oranjebuitensingel 6
Postbus 20906
2500 EX Den Haag
info@rli.nl
www.rli.nl

COLOFON

Concept & Design
2D3D Design, Den Haag, Nederland

Rli publicatie 2015/01a januari 2015

Tekst
Joost van Kasteren

Vertaling
Balance BV Amsterdam

ISBN 978-90-77166-57-4
NUR 740

Literatuur

Deloitte (2013). Exponential growth in technology will disrupt your industry and change your life. Geraadpleegd op 15 december 2014 via https://actueel.deloitte.nl/media/177833/infographic_singularity_innovation.jpg

Kurstjens, H., Maas, J. & Steffens, T. (2012). NL2030 – een nieuw verdienmodel voor Nederland. Amsterdam: BCG.

t

Fotoverantwoording
Inhoud: eVolo/REX / Hollandse Hoogte

Hoofdstuk 1, begin van de pagina: Corbis / Hollandse Hoogte
Foto 2: Corbis / Hollandse Hoogte
Foto 3: Roel Visser / Hollandse Hoogte

Hoofdstuk 2, begin van de pagina: Hans Peter van Velthoven / HP|PH Photography
Foto 2: Thomas Schlijper / Hollandse Hoogte
Foto 3: Veen-Goos / Hollandse Hoogte

Hoofdstuk 3, begin van de pagina: CAMERA PRESS/ED/CE – Google / Hollandse Hoogte
Foto 2: Corbis / Hollandse Hoogte
Foto 3: Bert Beelen / Hollandse Hoogte
Foto 3: REX features Ltd. / Hollandse Hoogte
Smart buildings pop-up: Georgeman / Shutterstock
Efficient mobility pop-up: Bas Beentjes / Hollandse Hoogte
Healthy nutrition pop-up: GE Japan Corporation

Hoofdstuk 4, begin van de pagina: Bram Petraeus / Hollandse Hoogte
Foto 2: Syda Productions / Shutterstock
Foto 3: Higyou / Shutterstock
Foto 4: Ociacia / Shutterstock
Foto 5: Sijmen Hendriks / Hollandse Hoogte

Hoofdstuk 5, begin van de pagina: Christophe Licoppe – Philip Reynaers / Hollandse Hoogte
Foto 2: Bas Beentjes / Hollandse Hoogte
Foto 3: A1Stock / Shutterstock

Hoofdstuk 6, begin van de pagina: Corbis / Hollandse Hoogte
Foto 2: Corbis / Hollandse Hoogte
Foto 3: Iurii / Shutterstock

Hoofdstuk 7, begin van de pagina: Flip Franssen / Hollandse Hoogte
Foto 2: VLADGRIN / Shutterstock
Foto 3: wk1003mike / Shutterstock
Foto 4: Brian A Jackson / Shutterstock
Foto 5: Sabine Joosten / Hollandse Hoogte
Foto 6: Viappy / Shutterstock

Video
Share

Your name

Your e-mail

Name receiver

E-mail address receiver

Your message

Send

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Contact

Send