RLI magazines

Archive

View magazine

all magazines

Verkenning technologische innovaties in de leefomgeving

27-01-2015

Welke impact kunnen technologische innovaties hebben voor het publieke en private domein op het gebied van gezonde voeding, efficiënte mobiliteit en slimme gebouwen?

Survey of Technological Innovations in the Living Environment

19-01-2015

Which impact can technological innovations have in both the public and private domain on healthy nutrition, efficient mobility and smart buildings?

Interactieve PDF: ‘Verkenning Technologische Innovaties in de leefomgeving’

26-01-2014

Download de volledige, Nederlandse tekst van de ‘Verkenning Technologische Innovaties in de leefomgeving’

Interactive PDF: ‘Survey of Technological Innovations in the Living Environment’

26-01-2014

Download the full, English text of the ‘Survey of Technological Innovations in the Living Environment’